Customer Due Diligence

Regelgeving vereist dat Restocks maatregelen neemt tegen misbruik en het voorkomen van financiële overtredingen (zoals oplichting, fraude en witwassen) via onze diensten. Om compliance en in control te zijn betekent dit in praktijk dat wij moeten weten wie onze klant is en wat zijn of haar doeleinden zijn.

 

Klanten van Restocks

Klanten die gebruik maken van de diensten van Restocks stemmen in met het KYC en AML beleid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in dit beleid zal de datum van deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen we klanten extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail. We raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten nadrukkelijk aan om naast dit document ook onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

 

Ken uw klant (KYC)

Regelgeving rond platforms vereist, dat Restocks maatregelen neemt tegen misbruik. Deze regelgeving kent altijd twee kanten. Aan de ene kant het beschermen van klanten en aan de andere kant het voorkomen van financiële overtredingen (zoals oplichting, fraude en witwassen) via onze diensten.

 

In praktijk betekent dit dat we je om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat we bepaalde diensten kunnen leveren. Dit heet een "ken uw klant"-beleid. Ook bekend als KYC, van het Engelse Know Your Customer.

 

Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig sneakers kopen voor een klein bedrag. Bij grotere bedragen zullen we je identiteit verifiëren, door een bankrekening verificatie of het overleggen van een identiteitsbewijs. Daarnaast zullen we bij grote bedragen vragen moeten stellen omtrent de herkomst van de fondsen (proof-of-wealth).

 

Maatregelen tegen witwassen (AML)

Het witwassen van geld is de poging om de aard, de locatie, de bron, het eigendom of de controle op het geld te verbergen. Restocks moet er rekening mee houden dat er klanten komen die op onrechtmatige wijze verkregen sneakers via de diensten van Restocks willen verkopen. 

 

Restocks heeft een uitgebreid beleid ontwikkeld om het risico te minimaliseren, dat onze diensten zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dit beleid omvat naast KYC maatregelen onder andere ook transactie monitoring met fraude-detectie en een goede samenwerking met politie en andere overheidsinstanties. Ook bekend als AML, van het Engelse Anti Money laundering.

 

Onze "anti-witwassen" en "ken uw klant" richtlijnen voor grote transacties verschillen van klant tot klant, gebaseerd op het soort transactie en het risicoprofiel van de klant. Voor de beoordeling of er sprake is van een ongebruikelijke transactie of indicaties van witwassen of het financieren van terrorisme, letten we op verschillende factoren. Voor de beoordeling of een dergelijk risico aan de orde is, kan gebruik worden gemaakt van een extra onderzoek.

 

Het Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid van het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of het risico op witwassen of financiering van terrorisme. In alle gevallen geldt dat, als het risicoprofiel hoog is of Restocks twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens, er op dat risico gebaseerde en adequate maatregelen moeten worden getroffen om te verifiëren of de verkregen informatie juist is. In dat geval is sprake van een ‘verscherpt cliëntenonderzoek’. Restocks staat er vrij in om op ieder moment meer informatie op te vragen en de transactie op te schorten totdat het risico is weggenomen.

 

Het cliëntenonderzoek en het beleid dat door het management van Restocks is opgesteld zorgt ervoor dat Restocks volledig compliant werkt met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Tevens zorgen de procedures van Restocks ervoor dat het cliëntenonderzoek up-to-date is met de ontwikkelingen op het internet.

 

Overige maatregelen

  • Het monitoren van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving omtrent KYC/AML vereisten.

  • Een aanpak die op risicogevoeligheid is gebaseerd (Risk Based Approach).

  • Training van personeel op het gebied van de wet- en regelgeving en het omgaan met klanten.

  • De klant op meerdere momenten en manieren verifiëren.

  • Interne compliance officer aangesteld.

  • Transactie monitoring. Handmatige audit en controle van (uit)betalingen.

  • Rapportage triggers die afwijkingen signaleren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0